1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi Olağan Genel Kurul Çağrısı

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Şirketimizin 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 14.01.2020 günü saat 10:30’da Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla-İstanbul adresinde yapılacaktır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kar Dağıtımı YKK.

Gündem YKK.